ZAGOTAVLJAMO CELOVITO PODPORO

Z vami smo v vseh korakih – od svetovanja pri nakupu opreme pa vse do izgradnje kompleksnih IKT sistemov in njihovega vzdrževanja. 

CELOSTNI PRISTOP

SVETUJEMO – kot dober gospodar

Na trgu obstaja zelo veliko proizvajalcev in rešitev za vsa področja IT. Strankam svetujemo in pomagamo izbrati proizvajalce oziroma tehnologije, ki so najbolj primerni za njihovo okolje. Svetujemo tako pri manjših izboljšavah, optimizacijah IT sistema kot pri celovitih prenovah.

IZBEREMO TEHNOLOGIJO – premišljeno in pravično

Pri izbiri tehnologij vedno upoštevamo obstoječe stanje stranke, njene želje ter zahteve. Svetujemo premišljeno in pravično. Nikoli ne izkoriščamo neznanja kupcev in predlagamo prevelike in predimenzionirane rešitve. Naš moto je : Prava tehnologija na pravo mesto.

NAČRTUJEMO – načrtujemo za prihodnost

Zavedamo se pomembnosti usklajenega delovanja IKT tehnologij s poslovnimi strategijami podjetja, zato vedno načrtujemo za prihodnost. Preverimo cilje in prioritete s poslovnega vidika podjetja in temu prilagodimo IKT infrastrukturo. Samo povezovanje poslovnih in informacijskih znanj zagotavlja učinkovite rešitve za podporo ključnim poslovnim procesom. IT infrastruktura mora podpirati vizijo podjetja, zato so naše IKT rešitve napredne, ki ne podpirajo samo trenutnega poslovanja, ampak so usmerjene na nove izzive prihodnosti.

IMPLEMENTIRAMO - skrbno

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in s partnerstvom s podjetjem DELL smo sposobni zgraditi ali prenoviti najzahtevnejše IKT sisteme in implementirati najnovejše tehnologije.

Pri tem skrbimo za implementacijo s čim manjšimi vplivi na delo uporabnikov in nemoten prehod na novo tehnologijo. Skrbimo, da pri implementaciji ni večjih zamud in, da se vse nepričakovane ovire odpravijo kar se da hitro in učinkovito. Izkušnje črpamo iz veliko raznovrstnih in uspešno izvedenih projektov. Uporaba novih tehnologij zahteva tudi nova znanja, zato pri implementaciji novih tehnologij skrbimo tudi za izobraževanje uporabnikov. Na ta način se izboljša podpora in krepi sodelovanje.

DOKUMENTIRAMO - natančno

IKT infrastruktura postaja vse bolj kompleksna in lahko predstavlja pomembno konkurenčno prednost podjetja, zato je njeno zanesljivo delovanje in čas odprave morebitne napake izjemnega pomena. Veliko vlogo pri tem ima kvalitetna dokumentacija, zato pri vzdrževanju pozornost namenjamo tudi pripravi in sprotnemu posodabljanju tehnične dokumentacije, ki je ključen dokument vsakega skrbnika sistema.

VZDRŽUJEMO - redno

Pomembna dejavnost našega podjetja je tudi vzdrževanje IKT infrastrukture Strankam ne nudimo le vzdrževanja in servisiranja, temveč aktivno spremljamo njihovo IKT infrastrukturo ter predlagamo njene dopolnitve in izboljšave. IKT sistem je živ sistem in potrebuje stalen nadzor in skrb.

STORITVE IZVAJAMO NA NASLEDNJIH PODROČJIH

Strežniki, virtualizacija, konvengirana infrastruktura
 • Postavitev najrazličnejših kompleksnih strežniških rešitev
 • Svetovanje in izvedba virtualizacije strežnikov
 • Svetovanje in izvedba VSAN in Storage spaces direct rešitev
Diskovna polja

Svetovanje in priprava različnih arhitekturih rešitev: SSD, SAS, NLSAS diski.

Aktivna mrežna oprema in brezžična (wi-fi) omrežja
 • Svetovanje, projektiranje in izdelava celotnih komunikacijskih sistemov
 • Projektiranje in izvedba aktivne mrežne opreme za LAN in brezžična omrežja
 • Izvedba analiz omrežij in njihova optimizacija
Varnostne rešitve – požarne pregrade nove generacije
Virtualizacija delovnih postaj

Svetovanje in izvedba rešitev za virtualizacijo delovnih postaj.

Arhiviranje in zaščita podatkov
 • Svetovanje, načrtovanje in postavitev politik arhiviranja podatkov interno in na oddaljene lokacije.
 • Postavitev rešitev za arhiviranje podatkov »datadomain«.
Vzdrževanje in podpora uporabnikom
 • Prodaja računalniške opreme za uporabnike.
 • Namestitev računalniške strojne in sistemske programske opreme.
QUEST rešitve
 • Change Audtior
 • Intrust
 • Identity manager
 • TOAD

KAJ POMENI IT TRANSFORMACIJA

Transformacija ITja v podjetju pomeni modernizacijo infrastrukture na način, ki bo omogočala podporo avtomatizaciji procesov na najvišjem nivoju. Doseganje tega omogoča podjetju zelo hitro dostavljanje tehnoloških storitev tako uporabnikom v podjetju kot njihovim strankam. Rezultat tega je, da se IT oddelek v podjetju preoblikuje iz stroškovnega centra v profitni center oziroma oddelek pomemben za podporo poslovanja.

Transformacija delovnega mesta

Ljudje pričakujejo, da jim bo tehnologija omogočala delati in sodelovati hitreje, bolj naravno in brezhibno. To je tudi nujno za podjetja, ki tekmujejo in želijo uspeti. Sledite temu razburljivemu trendu in bodite konkurenčni.

REFERENCE

ENOSTAVNO UČINKOVITA REŠITEV

Marmor Hotavlje je danes vodilna evropska kamnoseška skupina podjetij s 150 zaposlenimi v Sloveniji in Srbiji. V lastnem kamnolomu Hotavlje pridobivajo bloke, iz katerih nastajajo izdelki z blagovno znamko Marmor Hotavlje group.

PODROBNOSTI

Naloga

Zaradi zastarele strežniške opreme so se v letošnjem letu odločili za prenovo strežniške infrastrukture.

Zastavljeni cilji

 • Boljša odzivnost delovanja ključnih strežnikov
 • Večje zmogljivosti (RAM, CPU)
 • Odstranitev vseh starih strežnikov
 • Replikacija podatkov na rezervno lokacijo
 •  Ureditev sistema za arhiviranje podatkov

Postopek in rešitev

V IT sistem podjetja Marmor Hotavlje smo namestili dva strežnika na različnih lokacijah povezanih preko optične povezave. Strežnika imata nameščeno Hyper-V programsko opremo za potrebe virtualizacije strežnikov. Na strežnikih so ustrezno urejeni diskovni prostori in nameščeni virtualni strežniki glede na potrebe hitrosti delovanja. Za hitro delovanje SQL in posledično ERP sistema so v strežnik vgrajeni SSD diski, medtem ko ostali strežniki delujejo na klasičnih SAS diskih. Redundanco podatkov na vsako uro smo zagotovili sprogramsko opremo Veeam, ki skrbi za replikacijo virtualnih strežnikov. Programsko opremo Veeam smo uporabili tudi za izdelavo varnostnih kopij virtualnih strežnikov. Posebnost pri tem je izdelava varnostne kopije SQL strežnika. Kot je običajno se izdela kopija celotnega strežnika, poleg tega pa tudi kopija transakcijskega loga vsakih 20 minut. S tem omogočimo restavriranje podatkov do poljubne transakcije.

HIPERKONVERGIRANA REŠITEV

Podjetje Enerdat razvija in integrira programsko opremo za potrebe energetskih podjetij. Programska oprema je namenjena zajemu, hranjenju in obdelavi podatkov.

PODROBNOSTI

Naloga

Zaradi starosti opreme in pomanjkanja kapacitet so se odločili za prenovo strežniškega dela infrastrukture. Skupaj s tehniki smo pregledali možne rešitve in se odločili za hiperkonvergirano rešitev, ki temelji na DellEMC strežnikih in Microsoft Storage Spaces Direct tehnologiji.

Zastavljeni cilji

 • ALL-FLASH rešitev
 • 10GB povezave za strežnike in redundanca na nivoju strežnika in diska
 • Ureditev arhiviranja
 • Nadgradnja OS na strežniškem delu

Postopek in rešitev

Strežniki so zasnovani na trinajsti generaciji DellEMC strežnikih z vgrajenimi SSD diski in 10GB mrežnimi vmesniki, ki jih je kasneje mogoče tudi dodatno razširiti. Za hiperkonvergirano rešitev smo uporabili Microsoft Storage Spaces direct tehnologijo. Ta tehnologija omogoča hkrati virtualizacijo strežnikov in izdelavo diskovnega  polja z uporabo internih diskov v strežnikih. Diskovno polje je Software Defined diskovno polje in ima vgrajeno varovanje podatkov na nivoju strežnika in diska. Poleg strežniškega dela so v podjetju posodobili tudi arhiviranje z naprednejšo verzijo Veeam, ki podpira hiperkonvergirano rešitev, enostavnejše restavriranje in replikacijo podatkov. Podjetje je z rešitvijo dobilo sodobno hitro infrastrukturo z ustreznim varovanjem podatkov in osnovo za sisteme, ki jih implementirajo pri svojih uporabnikih.

KLASIČNA REŠITEV

V podjetju Fraport Slovenija, ki smo ga do nedavnega poznali pod imenom Aerodrom Ljubljana, so se konec leta 2016 odločili za prenovo strežniškega dela IT sistema. Zaradi zahtev po neprekinjenem poslovanju smo se odločili uporabiti obstoječo strežniško opremo za potrebe rezervne lokacije in backupa, novo opremo pa smo namestiti v centralnem vozlišču. Ta sedaj predstavlja platformo za virtualizacijo oz. za vse virtualne strežnike v podjetju.

PODROBNOSTI

Naloga

V podjetju Fraport Slovenija so se konec leta 2016 odločili za prenovo strežniškega dela IT sistema. Zaradi zahtev po neprekinjenem poslovanju smo se odločili uporabiti obstoječo strežniško opremo za potrebe rezervne lokacije in backupa, novo opremo pa smo namestiti v centralnem vozlišču. Ta sedaj predstavlja platformo za virtualizacijo oz. za vse virtualne strežnike v podjetju.

Zastavljeni cilji

 • Zagotoviti hitro in odzivno virtualno platformo z dovolj kapacitetami in možnostjo razširitve
 • Online replikacija ključnih podatkov na kolokacijo
 • Učinkovit sistem za arhiviranje podatkov

Postopek in rešitev

Predpogoj za začetek del je bila prenovljena hrbtenica omrežja, ki nam je omogočila redundanten 10GB priklop strežnikov na omrežje. Poleg tehnoloških ciljev smo nameravali opraviti prehod na novo infrastrukturo brez vpliva na delo uporabnikov. To nam je v celoti uspelo. Migracija podatkov je potekala v času delovnika. Skupaj z IT službo aerodroma smo izbrali klasično preverjeno rešitev. Ta temelji na dveh clustrih strežnikov, ki imajo podatke nameščene na diskovnem polju. Za nov cluster smo uporabili strežnike DellEMC R730 in diskovno polje SC4020. Strežniki R730 so vsestranski, zanesljivi in razširljivi. Diskovno polje SC4020 je jedro rešitve. Podpira vse tehnologije, ki naredijo rešitev zmogljivo in učinkovito. To so: uporaba različnih tipov SSD, tiering, kompresija in deduplikacija. Obstoječo opremo smo uporabili na rezervni lokaciji. Na srežnikih in diskovnem polju smo nadgradili strojno kodo in namestili enako verzijo platforme za virtualizacijo, kot na primarni lokaciji. Dobili smo cluster, ki omogoča vse vrste replikacije virtualnih strežnikov med lokacijama. Zelo pomemben del rešitve je Veeam backup za arhiviranje in replikacijo strežniške infrastrukture.  Rešitev smo definirali ob upoštevanju zahtev stranke. Te zahteve so hranjenje varnostnih kopij na diskih, ki se nahajajo na rezervni lokaciji in izdelava mesečne kopije arhiva na trak. Poleg izdelave varnostnih kopij smo nastavili tudi replikacijo ključnih podatkov. Pri replikaciji strmimo k čim manjši izgubi podatkov in čim hitrejšem okrevanju ob izpadu. Tem zahtevam zadostimo z replikacijo na nivoju aplikacije. V našem primeru je to urejeno za Aktivni imenik, SQL in Exchange strežnik. Za vse preostale virtualne strežnike je to izvedeno z Veeam replikacijo. Zgoraj opisana rešitev je preverjena, klasična rešitev za velike stranke, ki zahtevajo hitro okrevanje ob napakah, s čim manjšo izgubo podatkov.